45. Mezinárodní Fyzikální olympiáda 2014

Jiří Kučera ze 3.A bude reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní fyzikální olympiádě. Výborně dopadli naši dva studenti Jiří Kučera ze 3.A a Štěpán Marek ze septimy na celostátním kole letošního 55. ročníku Fyzikální olympiády v Holešově.


Samotná soutěž tradičně probíhá ve dvou dnech. První den mají studenti pět hodin čistého času na řešení čtyř teoretických úloh, druhý den je stejná doba věnována experimentu.

Tentokrát na studenty čekaly úlohy z hydrostatiky (zvedání ponořeného tělesa ze dna), kinematiky šikmého vrhu (hod tělesa na šikmou střechu), termodynamiky (účinnost kruhového děje) a elektromagnetismu (pohyb relativistické částice v magnetickém poli).

V praktické částice studenti počítali a měřili poměry v zapojení elektrického obvodu Wheatstonova můstku.

Naši dopadli v konkurenci 46 řešitelů postoupivších z krajských kol celé republiky velmi dobře. Štěpán Marek coby úspěšný účastník s 36,5 body na 27. místě, Jiří Kučera byl jedním z pěti řešitelů, kterým se dokonce podařilo překročit hranici 50 bodů. Získal 52 bodů a obsadil vynikající čtvrté místo. To jej kvalifikovalo do následného soustředění vybraných řešitelů v Hradci Králové. Týdenní testování a měření pro něj (a pro GJK) nakonec skončilo skvěle: Jiří byl jako čtvrtý vybrán do pětičlenného týmu, který bude v létě reprezentovat Českou republiku na 45. Mezinárodní Fyzikální olympiádě v Kazachstánu.

Oběma chlapcům blahopřejeme, děkujeme za vynikající reprezentaci a Jiřímu budeme v létě držet palce.