Abychom nezapomněli

Za značného zájmu studentů proběhla v aule GJK prezentace knihy Abychom nezapomněli. Kniha je výpovědí o totalitě v Evropě a vznikla jako společný projekt evropských institucí a organizací, které se zabývají vyrovnáváním se s dědictvím totalitní minulosti Evropy. Kniha je věnována památce milionů nevinných Evropanů, kteří padli za obět totalitě, památce těch, kteří totalitě vzdorovali, a těch, kteří bojovali za nastolení svobodné, demokratické společnosti. Neměli bychom zapomínat…!