Age of Empires – panelová diskuze v rámci dějepisného projektu kvinty 2019

Tak si zaslouží být nazýván věk lidské civilizace. Akce začíná toto pondělí 3. června v 15:50 ve 2. patře na parléřce – sedačky/schodiště. Od dob starověkého Egypta jsme nezažili období bez impérií, několika málo mocných hráčů majících dohromady víc moci než zbytek světa. A toto období pokračuje, mocné země a velké korporace nadále vládnou světu. Máme jim za to být vděční, anebo jim to vyčítat? Co všechno z nás mohou chtít vyždímat? Kdy se zhroutí neschopny dál nést tíhu své vlastní velikosti? Nejen to bude předmětem pondělní panelové diskuze těchto čtyř akademiků:

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. – pedagog FF UK, specialista na Britské impérium
Doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc. – ekonom přednášející mezinárodní obchod na FSV UK
Mgr. Daniel Kolenovská, Ph.D. – historička AV ČR zabývající se novodobými dějinami Ruska
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. – sinoložka, překladatelka z čínštiny, orientalistka nna FF UK

Pakliže Vás téma a jména zaujaly, zúčastněte se. Tohle je 21. století a začít jinak než interaktivně je samozřejmě zcela nemyslitelné. Proto, ačkoliv většinu času strávíte pohodlně uvelebeni na některé ze školních židlí v některé z klasických tříd, bude na začátku ještě trochu pohybu z místa na místo.