Anglický jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka 2020/2021

Profilová maturita je na úrovni B2 CEFR

Skládá se z písemné a ústní části – písemná část tvoří 40 %, ústní část 60 % z celkového hodnocení.

Písemná část

– písemná část trvá 90 minut. Studenti si vybírají jedno ze tří témat a píší slohovou práci v rozsahu minimálně 280 slov.

Podmínkou úspěšného absolvování písemné části školní maturity je získání 50 % bodů.

Nedosažení 50 % bodů znamená, že student tuto část školní maturity nesplnil.

Ústní část

– studenti si vylosují jedno z 25 témat.

Zkouška trvá 15 minut. V 1. části rozebírají text, který se pojí k vylosovanému tématu, v 2. části se komplexně vyjadřují k tématu. Text může být doplněn o citáty, obrázky, řešení situací.

Během přípravy, která trvá 15 minut, mají k dispozici výkladový i překladový slovník, popřípadě atlas.

Studenti, kteří si zvolí AJ ve státní zkoušce, píší navíc ještě didaktický test, který je zadán celostátně, je na úrovni B1 CEFR a je hodnocen uspěl / neuspěl.

TEMATICKÉ  OKRUHY  ÚSTNÍ  MATURITNÍ  ZKOUŠKY  Z AJ  2020/2021

 1. Health
 2. Nature
 3. Food
 4. Travel
 5. Lifestyles
 6. Careers
 7. The Media
 8. Music and Film
 9. Home and Family
 10. Sports and Games
 11. Leisure Time
 12. Discrimination
 13. English Writing Authors
 14. The Arts
 15. Global Issues
 16. Current Affairs
 17. Education
 18. English Speaking Countries
 19. English as a global Language
 20. The Czech Republic
 21. What I Do (Could Do) for Others
 22. Personality
 23. Shopping
 24. The Books I´ve Read in English
 25. Free Topic

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF: