Archiv rubriky: Maturita

Biologie – maturita 2021/2022

Profilová maturitní zkouška z biologie, školní rok 2021/2022 Maturitní zkouška z biologie proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí. Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška. Maturant losuje jednu z 25 otázek, z nichž každá má dvě části. Ke každé otázce jsou navíc přiřazeny 4 odborné pojmy, jejichž vysvětlením student potvrzuje celkovou orientaci v oboru.

» Více

Chemie – maturita 2021/2022

Profilová maturitní zkouška z chemie, školní rok 2021/2022 Maturitní zkouška z chemie proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí. Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška trvá 15 minut. Maturant tahá jednu z 25 otázek, z nichž každá má tři části: část– zaměřena na vědomosti a ověření znalostí základních pojmů k dané otázce, které student u zkoušky vysvětlí a rozebere, část– aplikace teoretických

» Více

Německý jazyk – maturita 2021/2022

Profilová maturitní zkouška z němčiny – úroveň B1 Součástí této maturitní zkoušky je didaktický test, který je zadán celostátně a je hodnocen pouze stupni uspěl nebo neuspěl. Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2. Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K danému tématu

» Více
1 2 3 23