Beseda věnovaná migraci a uprchlictví

Migrace a také uprchlictví se v současné době staly jedním z hlavních témat celospolečenské diskuze. Vzhledem k tomu, že naše názory na tuto problematiku bývají často utvářeny pouze zprávami objevujícími se v  médiích, měli studenti příležitost rozšířit si své obzory prostřednictvím vlastní zkušenosti.

V pátek 3. listopadu proběhla na naší škole beseda se zástupci Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) spolu s hostem, slečnou Fatimou Rahimi z Afghánistánu.

V první části besedy uvedli zástupci SIMI studenty do problematiky migrace a uprchlictví, představili svou činnost a zároveň přiblížili vývoj migrace v současném světě se zaměřením na situaci v České republice. Velký prostor byl rovněž věnován názorům studentů, kteří tak mohli prokázat svou orientaci v daném tématu, případně se zeptat na další informace.

Ve druhé části programu studenti hovořili přímo s hostem. Slečna Fatima vyprávěla své vlastní zkušenosti z cesty do ČR a následného procesu integrace. Fatima pochází z Herátu, severozápadní části Afghánistánu. V roce 2000 uprchla se svou rodinou před útlakem hnutí Taliban. V současné době studuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a rovněž píše pro Deník referendum.

Studenti se seznámili s jejím příběhem a zaujatě pokládali doplňující otázky. Strach, rozhodnutí odejít z rodné země, nejistota a následná cesta do ČR, zabydlování se, hledání školy, práce, bydlení a zároveň veškerá úskalí, která celou rodinu doprovázela, ukázala posluchačům tuto problematiku z pohledu samotného účastníka.

Naším cílem nebylo řešit zevrubně otázku migrace, ale zejména rozšířit studentům povědomí o této problematice a zároveň jim zprostředkovat autentickou možnost setkání s uprchlicí, která jim přiblíží svůj životní příběh. Zda se nám to podařilo, je možné zhlédnout v níže uvedených příspěvcích, které studenti sepsali po absolvování programu.

Během humanitních studií jsme se stali účastníky besedy se zástupci Sdružení pro integraci a migraci (http://www.migrace.com/). Toto sdružení se zabývá hájením práv cizinců v České republice. Během besedy jsme se zúčastnili několika aktivit na téma migrace, dozvěděli se leccos o práci SIMI a především jsme vyslechli zkušenosti imigrantky z Afghánistánu, Fatimy Rahimi, která byla okolnostmi donucena opustit se svou rodinou roku 2000 svůj rodný Herát. Náhodou se dostala právě do České republiky. V současnosti zde, kromě toho, že žije (mimochodem s českým občanstvím), také normálně studuje a pracuje.

Právě stránka identity paní Rahimi mě dost zaujala. Navzdory tomu, že její rodina pochází z muslimské země, islám je pro ni spíš kultura než náboženství, ve které by věřila. Mimo to ale doma normálně slaví Vánoce a žije podle českých kulturních zvyklostí.

Matěj Knop, 1. B

Jsem si jistá, že mluvím za celou třídu, když řeknu, že nás přednáška neskutečně obohatila. Měli jsme šanci se na sporné téma uprchlíků a imigrantů podívat z úplně jiného úhlu pohledu a povídání slečny Rahimi bylo opravdu zábavné. Vzhledem k tomu, že se v médiích s takovými příběhy nesetkáme, velice si cením času stráveného s člověkem, který sám migrování z nouze prožil a neměl problém se s námi o své zkušenosti podělit. Fatima Rahimi působila příjemně, byla vstřícná a otevřená a zcela změnila můj pohled na uprchlíky. Tímto bych chtěla také poděkovat SIMI za nevšední a zajímavý výklad, na který jen tak nezapomenu a klidně bych si akci zopakovala.

Flavia Silvia Senatore, 1.B

V pátek 3. listopadu jsme místo prvních tří vyučovacích hodin měli speciální besedu. Organizátory byli lidé, kteří se snaží pomáhat migrujícím lidem v krizi, hlavně uprchlíkům. Vysvětlovali nám, jak je v jejich situaci složité postarat se o sebe, svou rodinu a zařídit vše potřebné. Lidé, kteří k nám přichází ze zemí, kde se válčí a musí utéct, neumí česky. Většinou neumí žádný jiný jazyk než jejich rodný, proto je pro ně složité se dorozumět a časem se v naší společnosti adaptovat.

Ve druhé části besedy nás navštívila Fatima Rahimi. Mladá slečna, která se narodila v Afghánistánu, ze kterého musela v dětství s rodinou utéct. Vyprávěla nám svůj příběh a zodpověděla naše dotazy, kterých jsme v tu chvíli měli neomezeně. Rozhodně jsem si z přednášky mnohé odnesla. Koneckonců na dnešní uprchlickou krizi nemám úplný názor, proto jsem ráda, že jsem slyšela názor opačný většině populistických politiků. Když jsem poslouchala příběh, který nám Fatima vyprávěla, běhal mi mráz po zádech. Můžu si teď o něco lépe představit situaci uprchlíků.

Klára Halašková, 1.B

Fatima Rahimi je milý a zajímavý člověk s neobvyklým a nesnadným životem. Její vyprávění nás všechny doslova uchvátilo. Nejdříve se nám ale představila organizace SIMI (Sdružení pro integraci a migraci), která pomáhá uprchlíkům v nouzi. Dále jsme se bavili o migraci, emigraci a uprchlictví. Naštěstí jsme jen neseděli, ale také se pohybovali po třídě, když jsme odpovídali na různé otázky spojené s migrací. Debatovali jsme a vyjadřovali své názory. V druhé hodině začala s vyprávěním Fatima. Narodila se v Herátu v Afghánistánu a v jejích šesti letech s rodiči a dvěma mladšími sourozenci uprchli do Čech. Již samotná cesta byla opravdu neuvěřitelná a náročná. Za transport do Čech utratili všechny své úspory, avšak cesta rozhodně nebyla pohodlná. V další části se Fatima zaměřila na příjezd a život v ČR. Nejvíce mě zaujalo, když vyprávěla o škole. Je naprosto nepředstavitelné, že šla do 6. třídy, i když by měla jít do 3., protože jí na úřadě špatně zapsali datum narození, a neuměla ani slovo česky. Nakonec Fatima s rodinou překonala všechny strasti, vystudovala gymnázium, získala bakalářský titul na Univerzitě v Hradci Králové a dále studuje na Fakultě humanitních studií. Ve 3. hodině měl být ještě workshop zaměřený na média, jelikož Fatima píše pro Deník Referendum, ale ten jsme již nestihli, protože nás vyprávění upoutalo a měli jsme spoustu otázek. Určitě doporučuji si někdy poslechnout příběhy uprchlíků žijících v ČR na vlastní uši. Třeba vám to změní pohled na svět a zjistíte, že ne všichni uprchlíci, či migranti jsou špatní.

Anna Kašková, 1.B

Páteční besedy zaměřené na uprchlickou krizi se zúčastnila česká novinářka afghánského původu Fatima Rahimi. Její návštěva byla velkým ozvláštněním této přednášky. Fatima si celou třídu ihned získala svou přátelskou povahou a upovídaností. Její příběh je velmi silný a neuvěřitelný. Útěk z Afghánistánu se svojí rodinou absolvovala v přibližně 7 letech, přesto dokázala vyprávět do detailů. K nám, posluchačům, byla velmi otevřená a odpovídala na všechny naše otázky.

Beseda mi pomohla k vytvoření si vlastního názoru na uprchlickou krizi. Do této doby jsem se spoléhala pouze na aktuality z internetu, na kterém se ale velmi často vyskytují falešné nebo zkreslené informace. Během tříhodinové přednášky jsem se je naučila rozpoznat.

Z besedy jsem si odnesla nový postoj k této problematice a obdiv k úžasné Fatimě Rahimi a jejím rodičům.

Michaela Neumannová, 1.B