Betlémy – výstava v Betlémské kapli

V úterý 12.12.2017 jsme s třídou navštívili podzemní prostory Betlémské kaple, kde se konala výstava Betlémy a jak se kdysi vařilo a svítilo. Na výstavě je spousta betlémů z různých materiálů od různých tvůrců. Všechny jsou krásné. Zajímavé jsou hlavně perníkové betlémy a betlémy z přírodních materiálů, jako například ze skořápek, větviček a mechů. K nejpoutavějším exponátům patří i betlém osobností, kde si mohou návštěvníci vyhledat podle seznamu známé postavy. Nechybí v něm ani Jan Kepler. Nachází se zde několik “jizeb”, které jsou vybaveny jako tradiční historické světničky, tak jak je známe. Výstava je pěkná a zajímavě ztvárněná do venkovského prostředí.

Za R3.A Inka Floriánová