Archiv rubriky: Nástěnka

Projekt Šablony GJK

Projekt Šablony GJK byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a podpory zavádění inovativních metod výuky. Projekt je realizován v období 1.9.2022 – 31.12.2024. Realizované aktivity: 1.III/3   Školní psycholog SŠ 1.III/8   Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků

» Více