Česká mše vánoční

Jakuba Jana Ryby 18. 12. 2013 před ředitelnou v podání školního orchestru a sboru Vocalissimo. Sóla odzpíval pan ředitel Růžička s panem profesorem Jíchou.