Colegio Claustro Moderno, Bogota 2018/2019, konkurz

Nabídka studijního pobytu v Kolumbii: Colegio Claustro Moderno, Bogota umožní našim studentům mimořádný studijní pobyt v termínu od poloviny října do poloviny listopadu 2018. Předpokladem jsou slušné studijní výsledky, aktivní práce pro školu a možnost postarat se recipročně o studenty z Kolumbie na jaře 2019 (zajistit ubytování v rodině, stravu,  program). Studenti z Bogoty budou v Praze od poloviny května do poloviny června 2019.

Předchozí studium španělštiny je výhodou, není však podmínkou. Nabídka je určena pro

4 studenty/studentky

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování a stravování v rodině. Dopravu si hradí stipendisté.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro studenty nebo studentky 2., 3. a 4. roč. resp. R6.A, R7.A a R8.A.

Kritéria pro přijetí:

  • Studijní výsledky
  • Motivační dopis na A4 s podpisem rodičů
  • Doporučení třídního učitele

Přihlášky je nutno odevzdat I. Landsingerové, případně prof. A. Brožové nejpozději do pondělí 10. 9. 2018 do 12:00! Zde také případně získáte další informace. V přihlášce podepsané rodiči uveďte jméno, třídu a doplňte vyjádřením třídního profesora!