Archiv rubriky: Pro studenty

Informace pro studenty a rodiče o postupech školy v případě kontaktu s pacientem pozitivním na Covid-19 dle doporučení Epidemiologického oddělení HS

Vzhledem k měnícím se pravidlům a pokynům MZČR i HS bude dokument pravidelně aktualizován. Aktuální verze k 15. 9. 2020. Případ 1. posíláme třídu/skupinu do izolace z důvodu, že se dostali do kontaktu s někým (spolužákem), kdo byl v přímém kontaktu s pozitivním pacientem. Toto zatím HS neřeší (jedná se o kontakty kontaktů), ale my preventivně můžeme a je to doporučováno,

» Více

GJK – Zásady provozu a režimu školy ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s hygienickými pravidly

Pravidla pobytu ve škole Nošení roušek ve společných prostorách školy je povinné. Po vstupu do budovy si příchozí dezinfikují ruce. Pobyt návštěv, rodičů a hostů školy je minimalizován, vstup do budovy je umožněn pouze po předchozím ohlášení a s rouškou. Ve všech prostorách školy všichni dodržují bezpečnou vzdálenost. Studenti, učitelé a další zaměstnanci školy dodržují zásady osobní hygieny. Studenti omezí zbytečné

» Více
1 2 3 18