Debatní klub na GJK

Rádi debatujete? Chcete se zlepšit ve svých řečnických a argumentačních schopnostech?

Příležitost pro vás!

Ve spolupráci s Asociací debatních klubů zakládáme na našem gymnáziu debatní klub. Pod vedením akreditovaného trenéra se budeme jednou týdně scházet a trénovat. Jako klub se budeme moci účastnit turnajů Debatní ligy, konaných jak v angličtině, tak v češtině.

Chcete-li takovou debatu vidět na vlastní oči, přijďte v pondělí 12. 10. 2015 třetí vyučovací hodinu do auly, kde vám také náš budoucí trenér Martin Jecha zodpoví všechny případné dotazy.

Omluvení z hodiny si domluvte s vašim vyučujícím. Všichni studenti GJK jsou srdečně zváni.

Pro více informací o debatování v České republice navštivte stránky ADK: http://debatovani.cz/web/

A sledujte naši FB stránku.