Den bezpečnějšího internetu 2016

Den bezpečnějšího internetu 2016 připadl na 9. února a tak jsme našli o týden později, 16. února, místo v rozvrhu sekundy a připravili pro ni již tradiční program zabývající se nástrahám a bezpečí na internetu.

Kostrou programu byla prezentace s body, nad kterými jsme s žáky diskutovali,  doplněná audiovizuálními ukázkami. V programu jsme se věnovali tématům od sociálních sítí, přes osobní data, kyberšikanu, on-line hry po bezpečnost dat a autorská práva.

Studenti obdrželi též tištěné desatero chování na internetu a letáček pro rodiče.

Po trojicích nyní chystají poučný komiks věnující se vybranému bodu desatera a v příští hodině informatiky ještě vyplní zpětnovazební dotazník.