Den otevřených dveří 13. ledna 2015

Zveme Vás na

Den otevřených dveří Gymnázia Jana Keplera

13. ledna 2015 v době 12:00–17:00 máte možnost prohlédnout si prostory školy, navštívit jednotlivé učebny, vyzkoušet si práci v našich laboratořích a počítačových učebnách, zalézt na umělé stěně, zúčastnit se besedy se členy vedení školy a popovídat si s našimi učiteli i studenty…

Začátky informativních besed v aule v 1. patře budovy Hládkov

budou každých 45 minut tzn.

12:30 – 13:15 – 14:00 – 14:45 – 15:30 a ještě v 16:15

Pro Vaši orientaci uvádíme umístění některých zařízení a učeben:

Laboratoř chemie a biologie 2.p. Parléřova
Laboratoř fyziky 2.p. Hládkov
Lezecká stěna a malá tělocvična přízemí Hládkov
Učebny výpočetní techniky 3.p. Hládkov
Učebny cizích jazyků – informace 1.p. Hládkov
Učebny výtvarné a hudební výchovy 3.p. Parléřova
Posluchárna přírodních věd 2.p. Parléřova
Posluchárna společenských věd 1.p. Parléřova
Knihovna 1.p. Parléřova
Velká tělocvična a hala suterén Parléřova
Školní restaurace SCOLAREST suterén Parléřova

Po celou dobu Dne otevřených dveří probíhají v laboratořích ukázky pokusů, navštívit můžete učebnu informatiky, kde probíhá ukázka výukového SW pro matematiku, knihovnu, běžnou výuku ve třídách i všechny výše uvedené prostory, kde budou k dispozici vyučující jednotlivých předmětů. Práce v laboratořích vedou naši studenti, ale zapojit se můžete i vy! Po celou dobu je otevřena i lezecká stěna!

Děkujeme Vám za Váš zájem i případnou návštěvu

ředitelství Gymnázia Jana Keplera