Estetický kurz 2016 – R7.A Středoškoláci a klasická hudba

Třídenní estetické činění věnovala hudební část septimy výzkumu povědomí o klasické hudbě.

Během tří dnů jsme se snažili kontaktovat a obejít co nejvíce středních škol (gymnázia, střední průmyslové školy atd.), kde jsme studentům pouštěli ukázky klasické hudby, a šířili jsme dotazníky jak papírové, tak elektronické.

Přestože vzorek středoškoláků nebyl vybrán na všech školách v témže počtu ani v téže věkové kategorii (z každé školy bylo přibližně padesát respondentů), takže jsme si vědomi toho, že závěry nemají stoprocentní výpovědní hodnotu, šlo nám hlavně o to přinést kýžené srovnání a dělat něco, co nás všechny zajímá…

Více v přiloženém dokumentu.

Hudební část R7.A

Download (HV-estetický-kurz-r7a.pdf, PDF)