Exkurze na výzkumné pracoviště 1. lékařské fakulty UK

20. 2. 2020 jsme se seminářem APLIKOVANÉ CHEMIE navštívili výzkumné pracoviště 1. lékařské fakulty UK. Přednáška, která předcházela návštěvě laboratoře, byla velmi zajímavá a totéž platí i o aktivní prohlídce laboratoří, jak můžete vidět na přiložených fotkách.