Příležitost vyzkoušet si studium na FF UK nanečisto

FILDA na zkoušku, nabídka pro studenty zejména 4. ročníků a oktávy. Pro zimní semestr akademického roku 2023/2024  FF UK nabízí možnost zúčastnit se vybraných přednášek z následujících oblastí: historie, dějiny umění, psychologie, český jazyk, germanistika a filozofie.

Více informací zde: https://www.ff.cuni.cz/2023/11/prednasky-vyucovane-na-ff-uk-otevrene-pro-studenty-a-studentky-strednich-skol/