Finále soutěže pohybových skladeb Česko se hýbe 2019

Ve čtvrtek 6.6.2019 proběhlo celorepublikové finále soutěže pohybových skladeb Česko se hýbe. Třída 2.C se svojí skladbou Soulisovy holky obsadila krásné 2. místo. Velkým úspěchem je, že skladba získala Cenu sympatie.