František Hurt hodnotí svůj stipendijní pobyt na Winchester College

Už mi tu zbývá méně než jeden týden, tak posílám poslední článek, o areálu školy a druhou část už jako závěrečné zhodnocení.

Budovy a areál Winchester College

Škola má v blízkém okolí na kraji města Winchester deset budov kolejí mimo vlastní areál školy (na mapce fialově), velké množství pozemků (zeleně) a samotná výuka probíhá v několika různých budovách podle předmětů, jak již psal ve svém článku Viktor. Budovy, které jsou přímo součást školy, jsou oranžově.
MapaHlavní část celého areálu školy je stará budova College (na mapce oranžový objekt vpravo nahoře), kde je dnes knihovna, učebny jazyků, kanceláře vedení školy a také velká školní kaple, která s věží rozměry připomíná téměř katedrálu. V této staré budově také bydlí Scholars, studenti přijatí sem na základě výborných výsledků přijímacích testů, kteří nosí místo saka černé pláště (což je zde jediná forma školních uniforem, samozřejmě kromě toho, že se zde musí chodit v obleku). Kromě této hlavní kaple se nedělní bohoslužby někdy konají také ve druhé poněkud skromnější budově kostela sv. Michaela.
Na tyto budovy navazuje Flint Court, kde se vyučují humanitní předměty a matematika, tedy kde není potřeba provádět experimenty a podobně, tj. jsou zde klasické učebny.
Další blok budov sestává z památníku obětem světových válek (War Cloister), na nějž navazuje školní divadlo a budovy převážně pro vyučující (jako kabinety). Dále je budova Art School, kde se vyučuje výtvarné umění, jsou zde místnosti sloužící jako ateliéry. Sestává ze dvou budov spojených můstkem. Všechny tyto budovy spolu s College a kaplí uzavírají spolu se zdí na zbylých stranách Meads, což je trávník (samozřejmě udržovaný anglický) s několika starými stromy, na kterém se nachází také jedna hrací plocha pro winkies, hru typickou jen pro Winchester College.
Pozemky protéká v několika korytech řeka Itchen, na pravé straně mapky je vidět kanál upravený pro veslování spolu s loděnicí (Boat House). Je dlouhý asi jen kilometr a hodně úzký, s Vltavou se srovnávat vůbec nedá, ale i na takovém kousku vody se dá trénovat. Jak jsem již zmiňoval minule, je zde velká nabídka různých sportů, čímž najdou všechny tyto pozemky využití. Posilovna, bazén a tělocvičny se pak nacházejí v P. E. Centre.
Vedle této budovy je zdravotní zařízení pro studenty a na druhé straně Mill, kde se vyučuje předmět design a technologie a nachází se zde několik dílen vybavených počítačově řízenými obráběcími stroji a dalším vybavením potřebným k realizaci projektů v rámci tohoto předmětu.
Chemie, biologie a fyzika se vyučuje všechny hodiny přímo v laboratořích v Science School, všechny místnosti jsou velmi dobře vybaveny k danému účelu (kromě velkých stolů s přívodem vody a plynu jsou chemické laboratoře jsou vybaveny digestořemi, fyzikální jdou zase zcela zatemnit pro pokusy se světlem apod.). Na střeše budovy je také malá observatoř, kde se schází každý týden v noci kroužek astronomie.

Jak bych zhodnotil svůj pobyt ve Winchesteru

Jelikož mi zbývá už jen jeden týden, je můj dvouapůlměsíční pobyt v podstatě u konce, a tak mohu již říct, co si odsud odnesu. Co se týká školy jako takové, měl jsem zde jen matematiku, fyziku, chemii a Division, o kterém již byla řeč dříve.
Z matematiky jsem si hodně rozšířil obzory, protože vzhledem k tomu, že jsem ji měl devět vyučovacích hodin týdně ve velmi dobré skupině, bylo tempo výuky velmi rychlé a také se toho za tuto poměrně krátkou dobu stihlo probrat hodně a poměrně do hloubky. Musel jsem si doplňovat hodně věcí, abych tušil, co se na hodinách dělá, ale zase jsem se naučil mnoho nových věcí a seznámil se s jinou úrovní předmětu.
Ve fyzice jsme také začali hned probírat v osmi hodinách týdně pro mě zcela nové věci, tady naštěstí nebyl problém s potřebou neustálého doplňování základů v dané oblasti jako v matematice. Výuka je rovněž doplněna velkým množstvím experimentů, názorných ukázek a měření.
Stejně tak v chemii se provádělo hodně laboratorních cvičení, látka byla podobná, jako je v mém ročníku i na GJK, ale díky počtu hodin jsme probírali vše mnohem více do hloubky.
V humanitním bloku (Division) jsme měli jako téma celou dobu Benátky, a tak jsem se seznámil více s historií města i bývalého samostatného státu a velké části Středomoří a také s uměním a památkami ve městě.
V porovnání s tím, jak je to u nás, tu škola zabere mnohem více času, vyučuje se i v sobotu a jinak hodiny a sportovní aktivity zaberou dohromady skoro celý den, přestože množství hodin je zhruba stejné jako u nás a já osobně trávím doma sportem mnohem více času, než tady. Vzhledem k tomu, že ale bydlíme téměř v samotném areálu školy na kolejích, to nijak nevadí, a pokud bych vzal celý školní rok, je tu zase o hodně víc prázdnin. Ve školní dny se totiž kromě školy samotné resp. sportů a jiných organizovaných aktivit jiným věcem ani moc věnovat nedá. Výuka je zde v podstatě během školního roku velmi koncentrovaná v jednotlivých kratších obdobích, mezi kterými jsou ale delší volna.
Také jsou zde, jak jsem zmínil, v posledních dvou ročnících jen tři předměty. Je dobré, že si je můžeme takto vybrat a věnovat se jim více do hloubky, ale z mého pohledu mi zase ty ostatní teď i trochu chybí, i když některé se mi možná výrazněji hodit nebudou. Ovšem zase jsem zde nestudoval předchozí tři ročníky, kdy se studenti věnují všem předmětům jako je tomu u nás, a tak bych měl asi na velmi specializovanou výuku ve svém ročníku asi jiný pohled. Rozhodně jsem ale alespoň v těchto třech oblastech, které jsem si před svým pobytem sám zvolil, získal hodně nových poznatků za poměrně krátkou dobu.
Celkově jsem se v daných předmětech dozvěděl hodně nového a hlavně jsem získal zkušenost s jiným stylem výuky a vůbec se zcela odlišným systémem vzdělávání a také odlišnou společností v jiné zemi. S tím také samozřejmě souvisí cizí jazyk – angličtina, i když pro mne byly hlavním cílem spíše předměty a celková zkušenost.