GJK i letos ve finále SOČ

V soutěži Středoškolské odborné činnosti se v katerogii Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory umístili 2 naši studenti mezi třemi nejlepšími. Na 2. místě je to Ivan Bejin (R7.A) s prací
Politický marketing, big data a jejich vliv na svobodu voleb a na 3. místě Marek Břečťan (1.A) s tématem Mezinárodní trestní právo a jeho vývoj. Ivan má postupové místo do celostátního finále jisté, Marek musí 2 týdny čekat na rozhodnutí komise. Oběma našim studentům gratululeme, děkujeme a přejeme hodně zdaru v další soutěži.

.http://www.soc.cz/wp-content/uploads/2020/04/V%C3%BDsledkov%C3%A1-listina-SO%C4%8C-DDM-HMP_2020.pdf