Hezký a příjemný začátek školního roku 2018/2019

Zdravím Vás po prázdninách a přeji Vám všem nejen úspěšné zahájení nového školního roku, ale především celý školní rok plný pohody.

Aby první školní den – pondělí 3. září 2018 – proběhl v klidu, respektujte prosím následující pokyny:

8:00 vstup do budovy pro studenty 1. ročníků a primy

8:30 vstup do budovy pro všechny ostatní studenty

9:15 slavnostní zahájení školního roku před ředitelnou

9:30 třídnické práce

od 11:00 do 13:00 – vydávání obědů, tento den nejsou ve Scholarestu svačiny!

Od úterý 4. 9. 2018 začíná pravidelná výuka od 8:30 podle rozvrhu, který je zveřejněn na webu školy.

Scholarest funguje jako obvykle, tzn. od 7:45 snídaně, o velké přestávce 11:05 až 11:25 svačiny a od 11:45 do 14:30 obědy !

V Praze dne 30. 8. 2018

Ivana Landsingerová
pověřená řízením školy