Hezký a příjemný začátek školního roku 2022/23

Milí žáci, milé žákyně,

zdravíme Vás po prázdninách a přejeme Vám všem nejen úspěšné zahájení nového školního roku, ale především celý školní rok plný pohody.

Aby první školní den – čtvrtek 1. září 2022 – proběhl plynule a v klidu, respektujte prosím následující pokyny:

8:00       – vstup do budovy pro studenty 1. ročníků a primy, které vítáme a na které se těšíme, (seznamy tříd budou vyvěšeny u vchodu, vstup bude vchodem Hládkov, studenty si vyzvednou třídní učitelé a odvedou do tříd)

8:30       – vstup do budovy pro všechny ostatní studenty

9:00       – společné zahájení školního roku před ředitelnou

9:30       – třídnické práce

od 11:00 do 13:00 – vydávání obědů, tento den nejsou ve Scolarestu svačiny!

Od pátku 2. 9. 2022 začíná pravidelná výuka od 8:30 podle rozvrhu, který bude do 31. 8. 2022 zveřejněn na www.gjk.cz.

Scolarest bude ve školním roce 2022/2023 fungovat dle předpisů a opatření dle pokynů MZ, MŠMT a KHS.

Od 2. 9 se svačiny budou vydávat během velké přestávky a obědy od 11:45 do 14:30.

V Praze dne 25. 8. 2022

Ivana Landsingerová
pověřená řízením školy