Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Nové studenty uvítáme  4. září v 8:00 před vchodem do školy z ulice Hládkov. Odtud si je třídní učitelé odvedou do kmenových tříd a poté je seznámí s budovou školy formou prohlídky od sklepa po půdu.

V 9:00 proběhne oficiální zahájení školního roku 2023/2024 v prostoru před ředitelnou.

Následují třídnické hodiny, během kterých se studenti seznámí s organizací studia a školního roku.

V pondělí se obědy vydávají od 10:30 do 12:00.

Těšíme se na Vás!