Informace pro uchazeče konající přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023 v náhradním termínu.

Výsledky jednotných zkoušek budou zpřístupněny Cermatem ve středu 18.5.2022 a výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webu školy a na vývěsce před školou dle evidenčního čísla uchazeče nejpozději ve 20:00.
 

Výsledky přijímacího řízení dle pořadí, což znamená rozhodnutí o přijetí pro přijaté uchazeče, bude zveřejněno na webu školy a vývěsce před školou ve čtvrtek 19. 5. 2022 do 20:00. V případě přijatých uchazečů prosíme o potvrzení o nastoupení na GJK resp. oznámení, že uchazeč bude odevzdávat zápisový lístek na druhé škole.
 
Na základě osobní domluvy mohou nepřijatí uchazeči a jejich zákonní zástupci nahlédnout do spisu a testů ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 14:00 do 15:00 před vydáním rozhodnutí.
 
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí budou k dispozici v pátek 20. 5. 2022 od 9:00 do 16:00 v kanceláři školy. V tu dobu je možné přinést i odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. V pondělí 23. 5. 2022 budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána doporučenou poštou. Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení. Vzhledem k souběžně probíhající autoremeduře prosíme, v případě, že budete podávat odvolání, o osobní vyzvednutí a současné odevzdání případného odvolání, případně o osobní domluvu.
 
Děkujeme za pochopení.
 
V Praze dne 9. 5. 2022