Jak tráví volný čas na boarding school František Hurt?

Aktivity mimo výuku. Kromě zhruba 30 vyučovacích hodin nabízí Winchester College i mnoho dalších aktivit na vyplnění ostatního času, když bydlíme po celou dobu na kolejích. Jsou zde jak povinné, tak nepovinné aktivity. Mezi povinné patří sport a tzv. community service. Každý si musí vybrat nějaký sport, kromě prvních ročníků zde není žádná tělesná výchova v rámci vyučování, ale na zdravý pohyb je dbáno u všech.

Na výběr je z velmi široké škály činností, lze se věnovat šermu, plavání, ragby, lukostřelbě, tenisu, kriketu,… Winchester College má také vlastní unikátní hru zvanou “Winkies” neboli Wincoll Football, což je zvláštní hra na hřišti ze stran ohraničeném sítí, před kterou je natažený provaz jako zábradlí a hraje se s klasickým fotbalovým míčem. Pro představu je toto video: https://www.youtube.com/watch?v=UWCA4TnL79w. Já se věnuji stejně jako v Praze veslování. To je ve všechny dny, kdy je vyhrazený nějaký čas na sport, tedy všechny kromě středy a neděle. V pondělí a pátek jsou po sportovní aktivitě ještě před večeří další tři hodiny výuky, ostatní dny je sport delší a končí až před večeří, která je vždy ve čtvrt na sedm. Sport začíná ve všechny dny shodně ve dvě odpoledne.
Ve středu je místo sportu Community service, což jsou činnosti jako vedení šachového kroužku pro děti, prodej v obchůdku na podporu charity nebo třeba předvádění pokusů a seznamování s vědou ve třídách na základní škole ve Winchesteru. Na výběr je opět velká řada různých věcí, a tak si každý může vybrat, co ho bude nejvíce bavit.
Kromě těchto povinných aktivit lze navštěvovat v odpoledním čase také výuku hry na hudební nástroj a večer jsou k dispozici nejrůznější kroužky například programování, astronomie (škola má i vlastní malou observatoř) a další.
Rozhodně tak nehrozí, že se zde bude student nudit, výuka dopoledne a odpoledne proložená sportem dokáže zaplnit hodně času, ale na druhou stranu nemám problém stíhat úkoly do školy.