Jazykové kurzy 2014/2015

Nabídka jazykových kurzů pro školní rok 2014/15 a formulář pro přihlášení studentů 2. ročníků a sexty s termínem do 31. ledna 2015.

Studenti, kteří se přihlásili na kurz do Drážďan jsou již zapsaní (nemusí se zapisovat) a vzhledem k naplnění kapacity kurzu není ani volba Drážďan dostupná. Přihlásit se lze pouze prostřednictvím vlastního školního google účtu, výběrem kurzu a odesláním!


 

Kurz angličtiny na British Council                                    

zodpovídá: V. Sirovátková

Termín: 23. 3.-27. 3. 2015

Místo: Politických vězňů 935/13, 11000 Praha

Počet lekcí: 28h výuky – 20h ve třídách + 8h ve studijním centru BC

Vyučující: angličtí lektoři British Council

Cena: asi 4 000 Kč v závislosti na počtu účastníků

Kurz bude otevřen při počtu 7 studentů Intenzivní práce s vyškolenými rodilými mluvčími, s použitím materiálů vytvořených přímo pro Britskou radu a s nejnovější technikou. Seznámení se s možnostmi materiálů přístupných přes internet.


 

Sportovně jazykový kurz v Krkonoších

zodpovídá: K. Žďárek, A. Brožová

angličtina / francouzština

Termín: 21. 3.-27. 3. 2015

Místo: chata Mír v Krkonoších

Počet lekcí: 24h výuky (sobota-pátek)

Vyučující: učitelé našeho gymnázia

Cena: přibližně 3 500 Kč + permanentka na vlek

Po dopoledním lyžování se studenti učí odpoledne konverzačním a projektovým způsobem, mimo jiné s využitím situací z horského prostředí.


 

Intenzivní kurz francouzštiny na Francouzském institutu      

– zodpovídá: D. Panenková

Termín: 23. 3.-27. 3. 2015

Místo: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35

Organizace kurzu: A. Brožová

Počet hodin: 25

Cena: bude stanovena podle počtu účastníků, maximálně 2 000 Kč

Intenzivní kurz francouzštiny s rodilými mluvčími, zkušenými lektory Francouzského institutu. 5 hodin intenzivní výuky denně. Součástí výuky bude simulace mezinárodní zkoušky DELF.


 

Drážďany                                                                          

– zodpovídá:  M. Grabmüllerová

Termín: 23. 3.–27. 3. 2015

Místo: Drážďany

Ubytování: Ubytovna s polopenzí

Doprava: vlak

Organizace kurzu: M. Grabmüllerová, J. Fantová, D. Jirouchová

Cena: 130 Euro a 700 Kč (cena zahrnuje ubytování s polopenzí, dopravu, úhradu výukových místností)

Poznámka: Kurz je již naplněn.

Kurz se skládá z několika částí. Dopoledne probíhá 3 vyuč. hodiny „klasická“ výuka němčiny v menších skupinách ve výukových místnostech. Soustředí se hlavně na konverzaci, debaty v NJ, jazykové hry apod. Odpoledne budou studenti rozděleni po 3 až 4 a budou plnit úkoly zaměřené na komunikaci s místními rodilými mluvčími. Večer pak skupiny různou formou prezentují odpolední práci.