Jazykové kurzy 2015/2016 – přihlašování!

Nabídka jazykových kurzů pro školní rok 2015/2016 a formulář pro přihlášení studentů 2. ročníků a sexty s termínem do pondělí 21. prosince 2015.

Studenti, kteří se přihlásili na kurz do Drážďan jsou již zapsaní (nemusí se zapisovat) a vzhledem k naplnění kapacity kurzu není ani volba Drážďan dostupná. Přihlásit se lze pouze prostřednictvím vlastního školního google účtu, výběrem kurzu a odesláním!

Nabídka jazykových kurzů

Kurz angličtiny na British Council

zodpovídá: V. Sirovátková

Termín: 29. 3. – 1.  4. 2016

Místo: Politických vězňů 935/13, 11000 Praha

Počet lekcí: 28h výuky – 16h ve třídách + 6-8h ve studijním centru BC

Vyučující: angličtí lektoři British Council

Cena: asi 3 500 Kč v závislosti na počtu účastníků

Kurz bude otevřen při počtu 7 studentů

Intenzivní práce s vyškolenými rodilými mluvčími, s použitím materiálů vytvořených přímo pro Britskou radu a s nejnovější technikou. Seznámení se s možnostmi materiálů přístupných přes internet.


Sportovně jazykový kurz v Krkonoších

zodpovídá: H. Koubková, A. Brožová

angličtina / francouzština

Termín: 29. 3. – 3. 4. 2016

Místo: chata Mír v Krkonoších

Počet lekcí: 20h výuky

Vyučující: učitelé našeho gymnázia

Cena: přibližně 3 600 Kč + permanentka na vlek

Po dopoledním lyžování se studenti učí odpoledne konverzačním a projektovým způsobem, mimo jiné s využitím situací z horského prostředí.


Intenzivní kurz francouzštiny na Francouzském institutu

– zodpovídá: D. Panenková

Termín: 29. 3. – 2. 4. 2016

Místo: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35

Organizace kurzu: D. Panenková

Počet hodin: 25

Cena: bude stanovena podle počtu účastníků, cca 2 000 Kč

Intenzivní kurz francouzštiny s rodilými mluvčími, zkušenými lektory Francouzského institutu. 5 hodin intenzivní výuky denně. Součástí výuky bude simulace mezinárodní zkoušky DELF.


Drážďany

– zodpovídá:  M. Grabmüllerová

Termín: 29. 3. – 2. 4. 2016

Místo: Drážďany

Ubytování: Ubytovna s polopenzí

Doprava: vlak

Organizace kurzu: M. Grabmüllerová, J. Fantová, D. Jirouchová

Cena: 130 Euro a 700 Kč (cena zahrnuje ubytování s polopenzí, dopravu, úhradu výukových místností)

Poznámka: Kurz je již naplněn.

Kurz se skládá z několika částí. Dopoledne probíhá 3 vyuč. hodiny „klasická“ výuka němčiny v menších skupinách ve výukových místnostech. Soustředí se hlavně na konverzaci, debaty v NJ, jazykové hry apod. Odpoledne budou studenti rozděleni po 3 až 4 a budou plnit úkoly zaměřené na komunikaci s místními rodilými mluvčími. Večer pak skupiny různou formou prezentují odpolední práci.