Kvarta 2021 podpořila Fond na ochranu divoké přírody

Po skončení kovidové izolace a online výuky na konci minulého školního roku  se současná třída R4A vydala na celotýdenní pěší přechod Šumavy. Na této expedici jsme společně natočili film a domluvili jsme se, že z jeho premiérové projekce učiníme benefici, jejíž výdělek zašleme na nějaké humanitární konto. 

Premiéra proběhla v listopadu, ke štědré částce, kterou jsme získali, jsme přidali ještě menší částky z jiných dobročinných činností a celkem jsme nasbírali 10548 Kč. V prosinci jsme volili jednu z několika humanitárních organizací, které námi získané peníze darujeme. Nakonec jsme zvolili Mezinárodní fond na ochranu divoké přírody WWF, kam jsme celou částku odeslali.
Chceme podpořit ochranu divoké zvěře, která se sama nemůže bránit necitlivým způsobům chování naší civilizace. Uvědomujeme si, že naše zaslaná částka je malá, ale doufáme, že z mnoha kapek se může stát oceán, který pomůže zachránit živočišné druhy před vymíráním a umožní jim žít v jejich přirozeném prostředí. 
Pokud byste společně s námi mezinárodní organizaci WWF chtěli podpořit vlastní malou kapkou, můžete tak učinit zde: https://wwfinternationalstore.com/
Po skončení COVID 19 omezení rádi promítneme film při nějaké příležitosti ve škole.
Děkujeme všem, kteří náš projekt podpořili.
třída R4A