Jak vypadá etika? Kvartáni, jejich rodiče a morální dilemata

Olivie Benešová portrétovala etiku a Petra Jandová a Dáša Koževnikova se ptaly, jak byste se rozhodli, kdyby…

Olivie Benešová: Etika v hlavě

Smyslem mého plakátu je vystihnout etiku v takovém světle, jak ji ostatní na první dobrou vidí. Vytvořila jsem dotazník s otázkami na vizualizaci etiky – jak si ji člověk představí, jakými přídavnými jmény by ji popsal a jakou má etika barvu. Přišlo mi několik desítek odpovědí, z nichž jsem vybrala ty opakující se a ty, se kterými jsem sama souhlasila. Do plakátu jsem tedy zahrnula jen zlomek odpovědí, ale i tak podle mě tvoří celkem ucelený obraz etiky.

Petra Jandová a Dáša Koževnikova: Morální dilemata

Rozhodly jsme se, že bychom v rámci našeho volitelného úkolu na HSt chtěly provést průzkum týkající se morálních dilemat. Vzhledem k tomu, že projekt je o něco obsáhlejší než ostatní Vámi zadané úlohy, myslíme, že je lepší, když na něm budeme pracovat dvě.
Obsah projektu:
1) dotazník s morálními dilematy, rozeslaný pravděpodobně dalším lidem na Keplerovi,
2) souhrnná tabulka odpovědí,
3) výstup, v textové formě – proč jsme si zvolily tuto práci, popis jednotlivých dilemat a souhrn toho, jak se lidé rozhodovali + závěr.

GDE Chyba: Chyba načítání souboru - v případě potřeby vypnout kontrolu chyb (404:Not Found)

Download (Výstup-Morální-dilemata-2.pdf, PDF)