Latina – maturita 2019-2020


Maturita z latiny se skládá z překladu vybraného textu,gramatického výkladu
zvolených částí a zodpovězení uvedené otázky.Na úplném začátku maturitní zkoušky se žák latinsky představí a latinsky krátce pohovoří o čemkoli.Při přípravě,která trvá 15 minut,je k dispozici slovník.

Download (Maturita-z-latiny-2020-1.pdf, PDF)