Latinský jazyk – maturita 2020/2021

Maturitní zkouška z jazyka latinského 2020/2021

Olga Hrubá

Maturita z latinského jazyka probíhá formou patnáctiminutového ústního zkoušení a se skládá ze tří částí. V té první se student latinsky představí a krátce pohovoří na jakékoli téma. Ve druhé – hlavní – části čte a překládá latinský text. Ve třetí části se věnuje výše uvedeným otázkám .

Maturitní otázky

 1. Latina – indoevropský jazyk, latina lidová, román. jazyky
 2. Odchylky středověké latiny od klasické normy
 3. Jan Hus
 4. Základní přehled římských dějin
 5. Náboženské představy starověkých Řeků a Římanů
 6. M. T. Cicero
 7. G. I. Caesar
 8. G. V. Catullus
 9. P. O. Naso
 10. P. Vergilius Maro
 11. Petronius Arbiter
 12. L. A. Seneca
 13. M. Aurelius
 14. P. C. Tacitus
 15. T. Livius
 16. M. V. Martialis
 17. L. A. Apuleius
 18. A. Augustinus
 19. Iacobus de Voragine
 20. Kosmas
 21. Itala a Vulgata
 22. Carmina burana
 23. J. A. Komenský
 24. B. Balbín
 25. Významní císařové v římských dějinách