Logická olympiáda 2018 – finále

V pondělí se konalo celorepublikové finále v Logické olympiádě. Naše škola měla pět finalistů, což je velký úspěch.
V kategorii B (mladší žáci) to byl Šimon Andrš  z kvarty (8. místo),  Jiří Moštěk z tercie (10. místo) a Filip Brecher z kvarty (13. místo).
V kategorii C (starší žáci) to byl Jakub Petr ze sexty (4. místo) a Matěj Dvořák ze sexty (5. místo).
Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.