Matematická týmová soutěž jarní MaSo 2018

V MAtematické SOutěži, kterou ve středu 16. 5. 2018 pořádala Matematicko-fyzikální fakulta UK, skončil náš tým složený ze studentů primy, tercie a kvarty na 7. místě (soutěžilo 111 týmů).

Foto Dana Hilská, GJP Mělník