Maturanti budou moci do školy

Informace o obnovení osobní přítomnosti studentů závěrečných ročníků středních škol od 11. května 2020 za účelem přípravy na maturitní zkoušky a jejích hygienických podmínkách

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je umožněna osobní přítomnost studentů závěrečných ročníků ve škole od 11. 5. 2020 za podmínky dodržení všech hygienických opatření, viz přiložený dokument Ochrana zdraví a provoz SŠ pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020 a splnění povinnosti podepsat Čestné prohlášení a odevzdat ho při prvním vstupu do školy konzultujícímu učiteli a dále pak před první částí maturitní zkoušky, kterou bude student/ka konat, zadávajícímu učiteli. Dokument je v příloze ke stažení.
 
Studenti závěrečných ročníků mají do školy umožněn přístup na všechny části maturitní zkoušky a dále na konzultace s profesory výhradně po předchozí domluvě s příslušným vyučujícím.
 
Vyučující, který si pozve studenta na konzultaci, je povinen si vést evidenci o docházce pozvaných žáků do školy.
 
Ivana Landsingerová

pověřená řízením školy