Maturita 2016 – rozpis ústních zkoušek platný k 2. 5. 2016!

Rozpis ústních zkoušek profilové a státní části MZ 2016 je platný k 2. 5. 2016. Případné změny prosím sledujte na webu nebo na nástěnce naproti kanceláři zástupců.

Download (Maturitní-rozpis-2016-verze-0205.pdf, PDF)