Maturitní zkouška 2021 po úpravách MŠMT ke dni 10. 3. 2021

Změna harmonogramu MZ a JPZ z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Nově došlo ke změně harmonogramu, která spočívá v posunutí maturitních zkoušek jako celku dále v čase s tím, že termín jejich posunutí se odvíjí od termínu konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) na začátku května 2021.

Download (Maturita-2021_změny-od-10.-3.-2021.pdf, PDF)