Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

S potěšením oznamujeme, že se naše škola stala jedním ze 130 místních center v České republice poskytující studentům možnost zapojit se do prestižního celosvětového vzdělávacího programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE).


Cena vévody z Edinburghu má dlouholetou tradici, program byl založen v roce 1956 manželem britské královny Alžběty II. princem Philipem, vévodou z Edinburghu. V současné době má program více než 8 milionů úspěšných absolventů napříč 140 zeměmi světa a každý rok se do DofE zapojuje přes milion mladých lidí. V České republice program působí od roku 1994 a nyní ho plní přes 2000 účastníků.

DofE je určeno mladým lidem od 14 do 25 let a podporuje všestranný rozvoj, získání nových dovedností a aktivní trávení volného času. Plnění programu je navíc příležitostí pro získání nových přátel a překonání sama sebe.

Účastníci po celém světě si stanovují cíle ve čtyřech oblastech: talent, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice. Ve spolupráci se svým mentorem a jedním z pedagogů zapojených do programu se snaží o plnění individuálně stanovených cílů. DofE nabízí tři úrovně obtížnosti s různými požadavky – zlatá, stříbrná a bronzová. Při splnění jedné z úrovní je účastníkovi předán mezinárodní certifikát. Konkrétní představu o programu DofE je možné získat zhlédnutím následujícího videa:

Více informací je k dispozici zde: www.dofe.cz

Kontaktní osoby programu DofE: Štěpán Molt, Martina Strnadová