Modelový Evropský Parlament v Kodani 2016

Minulý týden jsme se zúčastnili Modelového Evropského Parlamentu v Kodani. Pět dní jsme diskutovali a debatovali o aktuálních problémech EU, na které jsme se snažili sepsat rezoluce, jež budou předloženy k projednání do Europarlamentu. Měli jsme možnost poznat studenty z okolních zemí, jejich názory a postoje, jejichž objevování napomohlo k utváření mezinárodních přátelství. Také jsme měli tu čest být pozváni na večeři s českým velvyslancem v Dánsku Jiřím Brodským. Většina aspektů minulého týdne nám napomohla k porozumění kulturnímu rozměru EU, její pospolitosti, ale také její diverzity.

PS: Setkali jsme se s absolventem našeho gymnázia, se kterým jsme probírali problematiku socializace v Dánsku v závislosti na trendech dnešní doby, vyvěrajících z našich tradičních hodnot.
PPS: Děkujeme paní profesorce Semerádové za její mateřský přístup a péči.
Za naši delegaci,

Artur Bergman a Adriana Svítková