Na pivo s Karlem Velikým – první!

Studenti 3.B získali 1. místo v dějepisné soutěži “Na pivo s Karlem Velikým aneb všední život v dobách minulých”, která se konala dne 27. 3. 2015 pod záštitou hl. m. Prahy, Ústavu pro studium totalitních režimů a Vojenského historického ústavu.