Nabídka jazykových kurzů pro školní rok 2016/17 – přihlašování

Nabídka jazykových kurzů pro školní rok 2016/2017 a formulář pro přihlášení studentů 2. ročníků a sexty s termínem do pátku 3. února 2017.

Studenti, kteří se přihlásili na kurz do Drážďan jsou již zapsaní (nemusí se zapisovat) a vzhledem k naplnění kapacity kurzu není ani volba Drážďan dostupná. Přihlásit se lze pouze prostřednictvím vlastního školního google účtu, výběrem kurzu a odesláním!

Nabídka jazykových kurzů 2016/2017

Sportovně jazykový kurz v Krkonoších

– zodpovídá: H. Koubková, L. Jeníčková
angličtina / francouzština

Termín: 25.3. – 31.3. 2017
Místo: chata Mír v Krkonoších
Počet lekcí: 20 hodin výuky
Vyučující: učitelé našeho gymnázia
Cena: 3400,- Kč + permanentka na vlek

Po dopoledním lyžování se studenti učí odpoledne konverzačním a projektovým způsobem, mimo jiné s využitím situací z horského prostředí.


Kurz angličtiny na British Council

– zodpovídá: V. Sirovátková
angličtina

Termín: 27.3. – 31.3. 2017
Místo: Politických vězňů 935/13, 11000 Praha
Počet lekcí: 20h ve třídách + hodiny ve studijním centru BC
Vyučující: angličtí lektoři British Council
Cena: 4.300,- Kč
Kurz bude otevřen při počtu 6 studentů, max.počet studentů ve skupině – 13
Intenzivní práce s vyškolenými rodilými mluvčími, s použitím materiálů vytvořených přímo pro Britskou radu a
s nejnovější technikou. Seznámení se s možnostmi materiálů přístupných přes internet.


INTENZIVNÍ KURZY FINE BLEND (Pavel Kuchař)

– zodpovídá: I. Hájková
angličtina

Termín: 27.3. – 31.3 2017
Velflíkova 6, Praha 6

V dopoledních hodinách výuka v učebně ve třech 60 minutových blocích. Odpoledne a večer samostatná domácí práce s online i offline materiály.

Maximální kapacita kurzu je 8 lidí. Cena pro jednotlivce se odvíjí od počtu účastníků. Při osmi lidech je cena za jednoho 2300,- Kč, při sedmi 2600,- Kč, při šesti 3000,- Kč, při pěti 3600,- Kč.

Vhodné pro ty, kdo si chtějí během velmi krátké doby praktickou formou zopakovat a pročistit to, co umí, rozšířit a zpřesnit svoji slovní zásobu a zvýšit plynulost své angličtiny. Minimální úroveň B2+.

Hlavní náplní je práce s čtivými a jazykově bohatými texty: čtení / poslech a následná konverzace různých formátů od prosté reprodukce textu až po kreativnější posuny vypravěčské perspektivy a hraní rolí. Nelítostný boj s Czenglish je hlavní prioritou jazykových cvičení, zejména překladů, které jsou zaměřené na typické chyby českých studentů jak v gramatice, tak v používání slov a frází.

Pro maximální efektivitu kurzy využívají metodu tzv. blended learning, kdy aktivity, které vyžadují čas a soustředěnou samostatnou práci (čtení, poslech a příprava cvičení na gramatiku a slovní zásobu) jsou ponechány na samostatnou odpolední či večerní práci s online materiály, zatímco v dopoledních hodinách se látka samostudia dále rozvíjí a procvičuje. Každé cvičení si zkusíte celé a ne pouze ty jeho části, u kterých na vás vyjde řada.


Jazykový kurz na Francouzském institutu v Praze

– zodpovídá: M.Janišová
francouzština

Termín: 27.3. – 31.3. 2017
Místo: Francouzský institut

Metodici Francouzského institutu pro studenty ve spolupráci s vyučujícími GJK připraví kurz na míru zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, mluveného projevu a na hlubší seznámení s francouzskou kulturou a historií. Všechny aktivity v rámci kurzu se budou odehrávat v autentickém frankofonním prostředí a umožní studentům zvládat každodenní komunikační situace a proniknout do specifických oblastí historie a umění.

Minimální jazyková úroveň A2. Kurzy nekopírují a nesuplují školní výuku francouzštiny

Kurzy vedou rodilí mluvčí s bohatými pedagogickými zkušenostmi.

Rozsah kurzu: 2x 90 min denně (po – pá, tedy 10x 90 min) + promítání filmu v Kině 35 a návštěva Galerie 35 s následnými aktivitami (2 odpoledne).

Cena závisí na počtu studentů, nepřesáhne však 2000 Kč.


Jazykový kurz NJ – Drážďany

– obsazen