Nabídka studijního pobytu v Kolumbii: Colegio Claustro Moderno, Bogotá 2023

Nabídka studijního pobytu v Kolumbii: Colegio Claustro Moderno, Bogotá https://www.claustro.edu.co/, umožní našim studentům mimořádný čtyřtýdenní studijní pobyt na přelomu září a října 2023.Předpokladem je studium španělštiny na GJK, slušné studijní výsledky, aktivní práce pro školu a možnost  postarat se recipročně o studenty z Kolumbie (vyzvednout na letišti, zajistit ubytování v rodině, stravu, program). Studenti z Bogoty budou v Praze od poloviny dubna do poloviny května 2023.  Nabídka je určena pro 

7 studentek / studentů

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování a stravování v hostitelských rodinách. Dopravu si hradí stipendisté. 

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro studenty, kteří jsou ve školním roce 2022/2023 ve 2. a 3. ročníku, resp. v R6A a R7A. 

Kritéria pro přijetí: 

  • Studium španělštiny na GJK
  • Studijní výsledky 
  • Doporučení třídního učitele 
  • Motivační dopis na A4 s podpisem rodičů 
  • Aktivní práce pro školu 

Přihlášky je nutno odevzdat I. Landsingerové nebo A. Brožové nejpozději do pátku 10.3. 2023 do 12:00! Zde také případně získáte další informace. V přihlášce podepsané  rodiči uveďte jméno, třídu a doplňte vyjádřením třídního profesora! 

V Praze 27. 2. 2023 Ivana Landsingerová