Archiv autora: Adéla Brožová

Francouzský jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky Francouzský jazyk Školní rok 2020/2021 1. Písemná část trvá 90 minut. Studenti si vybírají jedno ze dvou nabízených témat a píší slohovou práci v rozsahu 280–300 slov. V průběhu zkoušky mohou používat oboustranný překladový papírový slovník. Kritéria hodnocení písemné práce: dodržení tématu: 2 body dodržení rozsahu body: 2 body gramatická správnost a rozmanitost: 6 bodů

» Více

Španělský jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky Španělský jazyk Školní rok 2020/2021 Písemná část trvá 110 minut. Studenti píší dvě slohové práce. První práce je v rozsahu 90–120 slov. Na základě vyslechnuté zprávy reagují písemně emailem či dopisem. Druhá práce je v rozsahu 150–180 slov. Studenti píší reakci na novinový článek, oznámení na blogu nebo sociální síti. V průběhu zkoušky mohou používat

» Více

Pozdrav ze země kávy 2018

Po plese, který byl pro 11. třídu něco jako ten náš maturitní (mají zde pouze 11 let školy!) a který končil až okolo druhé hodiny ranní, jsme museli dost dlouho odpočívat a víkend jsme každý strávili s našimi rodinkami – četli jsme, šli jsme do kina, dívali se na filmy a pokoušeli se uplatnit naši pomalu se lepšící španělštinu –

» Více
1 2