Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2015/2016

Přehled nabízených volitelných předmětů pro studenty (současného 1. – 3. ročníku, kvinty, sexty a septimy) na příští školní rok naleznete v příloze. Prezentace volitelných předmětů proběhne 7. vyučovací hodinu ve středu 18. února 2015, rozpis umístění vyučujících.

Ve čtvrtek 19. února 2015 pak bude spuštěno elektronické přihlašování 1. kola, odkaz s pokyny bude včas přidán. Uzávěrka internetových přihlášek je pátek 27. února 2015 do 12:00 hodin.

Download (Nabídka-volitelných-předmětů-pro-rok-2014-2015-kolo-1.pdf, PDF)