Němčina pro bystré hlavy 2020

Soutěž “Němčina pro bystré hlavy” vypisuje Goethe-Institut pro studenty, kteří se zajímají o přírodovědné obory, informatiku a matematiku. První místo v letošním roce obsadil se svojí prací Matyáš Boháček ze 2.A. Blahopřejeme!
Zájemci v rámci  oboru zpracují vybrané téma a práci zašlou na GI. Porota, v níž zasedají odborníci  z výše jmenovaných oborů, vybere 12 nejlepších prací. Ty postupují do celostátního finále.  To za normálních okolností probíhá na GI v Praze. Studenti tam své práce prezentují a obhajují (toto proběhlo letos distančně). 
 
 
Prezentoval jsem svůj projekt newskit., který sestává z mobilní aplikace a přidruženého výzkumu. Samotná mobilní aplikace sdružuje zprávy důvěryhodných českých, slovenských a britských médií, aplikuje na ně strojové učení a nabízí rozšířené funkce jako např. seskupování témat, statistiky, či detekci výroků politiků.
 
Dále se věnuji přidruženému výzkumu v oblasti strojového učení – ultimátním cílem je automatizace detekce falešných zpráv pro českojazyčné prostředí. Mezikrokem je klasifikace zpravodajského kanálu na základě textů článků dle stylistických a lingvistických parametrů, kterou jsem implementoval a nyní testuji. Napsal jsem k ní i vědecký článek, který nyní evaluuji s poradci a chtěl bych jej brzy vydat.
Matyáš Boháček, 2.A
 
Aplikace newskit. ke stažení v App store. Je požadován iOS 12.0 a novější. Kompatibilní se zařízením iPhone, iPad a iPod touch.