Nepovinné předměty 2020/2021

Milí studenti, vážení rodiče,

tak jako v minulých letech nabízíme i letos studentům naší školy možnost navštěvovat nepovinné předměty. Vzhledem k tomu, že tradičně vysokou a svým zaměřením i širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů chceme v rámci našich finančních možností všestranně podporovat, rozhodli jsme se, že škola bude i ve školním roce 2020/2021 podporovat a finančně zajistí obory, které jsou v souladu s ŠVP naší školy, obory, které se mohou významně podílet na formování osobnosti dospívajícího člověka. Proto i letos nabízíme a finančně zcela pokrýváme následující nepovinné předměty:

DofE M. Strnadová/J. Pulec
Pěvecký sbor R. Michálek
Johny Capler orchestra M. Bouma
Harmcore Jazz Band V. Harmáček
Lezecká stěna T. Kupka
Dramatická výchova E. Neumannová
Umění vidět v matematice (konzultace k MO) J. Šebek
Seminář matematických struktur pro (nejen) 3. a 4. ročník
F. Beran
Kroužek dalšího cizího jazyka v R2 J. Fantová/M. Dadáková
Základy biochemie (2×1 hodina) V. Šmahaj

Zájemci se přihlašují přímo u jednotlivých vyučujících, kteří zveřejní na nástěnce termín úvodního setkání, případně prezentace, přihlašování – viz nástěnka s dalšími informacemi. Předměty otevřeme pouze při dostatečném počtu zájemců!!!


Mimo tyto nepovinné předměty mohou studenti – pokud jim to umožňuje rozvrh a ve skupině jsou volná místa – navštěvovat se souhlasem vyučujícího nepovinně i otevírané volitelné předměty.

Vedle výše uvedených nepovinných předmětů nabízíme pro příští školní rok otevření oborů, které svým charakterem rozšiřují především vzdělávací nabídku. Považujeme za správné a ekonomicky důležité, aby se na pokrytí nákladů těchto aktivit podíleli vedle školy (prostory, energie, pracovní materiály, pomůcky apod.) částečně i studenti. Ve školním roce 2020/2021 nabízíme:

Čínština Mgr. K. Kupková příspěvek 45,- Kč/hod
Programování L. Louka/L. Veškrna (FIT ČVUT/GJK) příspěvek 45,- Kč/hod
Práce s textem a sázecím systémem Plain Tex (2. a 3. ročník)
spol. Oracle bezplatné

Příspěvek zaplatí každý student podle počtu týdenních vyučovacích hodin na celé 1. pololetí v září, v lednu pak na celé 2. pololetí. V odůvodněných případech může škola individuálně příspěvek snížit.


Zájemci se přihlašují přímo u jednotlivých vyučujících – viz anotace a informace o termínech na nástěnce! Předměty otevřeme pouze při dostatečném počtu zájemců!!!

V Praze dne 4. 9. 2020, Ivana Landsingerová
pověřená řízením školy

Ke stažení v PDF: