Nepovinné předměty 2023/2024

Milí studenti, vážení rodiče,

stejně jako v minulých letech nabízíme i letos studentům naší školy možnost navštěvovat nepovinné předměty. Vzhledem k tomu, že tradičně vysokou a svým zaměřením i širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů chceme v rámci našich možností všestranně podporovat, rozhodli jsme se, že škola ve školním roce 2023/2024 finančně zajistí obory, které jsou v souladu se ŠVP.

Bližší informace o nepovinných předmětech

Anotace jednotlivých předmětů

Studenti se mohou hlásit po přihlášení školním Google účtem prostřednictvím formuláře.