Nikomu jsem neublížil – promítání v pátek 17. 6. 2016

Studenti třídy R6.A by všechny v rámci závěrečného projektu na dějepis rádi pozvali na promítání filmu Nikomu jsem neublížil a následnou debatu s historikem a pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny, Jaroslavem Cuhrou, zabývajícím se mimo jiné poválečnými dějinami ČSR. Promítání proběhne v pátek 17. června 2016 v aule a začne v 13:15.

Odhaduje se, že v době komunismu spolupracovalo se Státní bezpečností (StB) v nějaké formě až dvě stě tisíc lidí. Jak je možné, že se řadoví občané v takovém množství zaprodávali zločinnému režimu? Jaké byly nejčastější motivy jejich kolaborace a jak své jednání hodnotí s odstupem let? Na tyto a další otázky se pokouší nalézt odpověď film Pavla Křemena. Vedle bývalých spolupracovníků v něm vypovídají i samotní bývalí důstojníci StB, kteří konfidenty verbovali a následně řídili. Každý se ke své minulosti staví po svém – ale většina z nich ve filmu alibisticky prohlašuje, že vědomě „nikomu neublížili“. Jednou z klíčových postav dokumentu je i režisérovův kamarád, bývalý novinář Jaroslav Kolář. V dobách totality zapálený ekolog, člen punkové skupiny a signatář dokumentu Několik vět se poprvé veřejně přiznává k několikaleté intenzivní spolupráci s StB, kdy jako agent donášel na své blízké. Dokument působivě ilustruje, jak rafinovanými způsoby komunismus korumpoval lidské charaktery.