North Europe Schools International Symposium 2023

GJK vypisuje výběrové řízení na

1. ročník

North Europe Schools International Symposium 2023 (dále NESS 2023)

June 5 – 11, 2023, Stockholm, Sweden

pro 2 studenty/studentky 2. a 3. ročníku resp. R6A a R7A

The participating schools are:

Ebba Braheskolan Sweden, ISMU Gymnasium Lithuania, Johannes Kepler Gymnasium Czech Republic, LEAF Academy Slovakia, Oakham School UK

Students from the group of Symposium schools will come together physically in Stockholm, Sweden, in June 2023, after having worked online for six months on the topic areas overleaf. Each school will draft a monthly 750-word response to a particular question set within each topic area; the response will follow a month of discussion of the issues arising from an introductory essay. The response will be posted online in the shared Google group, and submitted to TJP. Students will thus have a further week in which they are expected to comment on others’ submitted responses.

Conclusively student pairs will pursue a personal project which will examine one aspect of the topic in their own society being presented at NESS.

The topic of the symposium is International Relations

Zájemci/zájemkyně o účast na

NESS International Symposium 2023

se mohou do úterý 27. 9. 2022 přihlásit k výběrovému řízení.

Podmínky:

  • prokazatelný zájem o téma – viz přiložený dokument
  • schopnost diskuse, argumentace, formulace, písemného projevu (formy eseje)
  • velmi dobrá schopnost komunikace v angličtině
  • slušné studijní výsledky na GJK
  • odhodlanost průběžně pracovat na tématu v období říjen 2022 – červen 2022 (viz harmonogram)

Zájemci odevzdají Letter of Interest (cca 200 slov) s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do úterý 27. 9. 2022, 12:00 hodin I. Landsingerové nebo prof. J. Hlávkové, kde lze případně získat další informace.

V Praze, dne 20. 9. 2022 Ivana Landsingerová

Download (NESS-2023-Introductory-Document.pdf, PDF)