Objevitelské soboty

Objevitelské soboty je semestrální sobotní program pro nadané a zvídavé žáky z mateřských školek, základních škol a středoškoláky, od 5 do 16 let, který pořádáme od jara 2013 v Praze a dalších městech. Ve spolupráci s univerzitami a odborníky nabízíme víkendové kurzy pro děti.

Základní myšlenka Objevitelských sobot je nabídnout dětem programy a témata, která přesahují rámec běžného učiva na základních a středních školách, zaměřit se na témata, která děti zajímají a poskytnout jim nové informace a dovednosti pro jejich růst. Nabídka programů kombinuje kurzy poznávací a naučné s kurzy osobnostního růstu. V jarním semestru 2015 se programu zúčastnilo 200 studentíků a zájem dále stoupá.

V plném běhu je zápis do víkendových kurzů Objevitelských sobot, programu pro děti, které mají chuť se dozvědět něco nového a rozvíjet své talenty a vášně mimo školu. V programu Objevitelských sobot najdete netradiční kurzy vedené nadšenými lektory hravou a partnerskou formou. Připraveno pro vaše děti je: Internetové bludiště, Bankovní tajemství, Šifrování, Jóga, nebo Tajemství starých Egypťanů a další a další zajímavosti

Program Objevitelské soboty je určen pro tyto věkové kategorie:

START pro děti ve věku 5 – 7 let (předškoláci a 1. třída ZŠ)

JUNIOR pro děti ve věku 8 – 10 let (1. stupeň ZŠ)

STUDENT pro děti a studenty ve věku 11 – 14 let (2. stupeň ZŠ a mladší žáci osmiletých gymnázií)

STUDENT PLUS pro studenty starší 14 let

Jsme potěšeni, že některé kurzy byly obsazeny velmi rychle po otevření registrací.  Jsme schopni a velmi rádi rozšíříme kurzy i o další děti, kteří by se ještě chtěli zapojit do letošního ročníku. Obsazenost kurzů můžete sledovat v rozvrhu na webu http://www.objevitelske-soboty.cz/vikendove-programy

Nejmenší studenti budou tentokrát cestovat nejen po Evropě, ale také do dávné historie do éry dinosaurů. Rozšířili jsme spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a zařadili do nabídky další kurzy programování Lego robotů v LabView, a Počítačovou grafiku s Unreal Development Kit. Novinkami v nabídce jsou také: Matematika se slavnými matematiky, Korálkování, Dějiny umění, Jak stavěli naši předci, Vytvoř si vlastní komiks a řada dalších kurzů. Ve spolupráci s PORG Libeň nabízíme kurz Instant jazz pro milovníky hudby – není potřeba, aby žáci měli vlastní hudební nástroje, či velké zkušenosti v hraní. Nově otevíráme kurzy pro kategorii Student Plus – studenty starší 14 let.

Kurzy probíhají díky dlouhodobé spolupráci na ZŠ a gymnáziu Nový PORG, Praha 4, které nám opět nabídlo využívání prostor školy zdarma.

Objevitelské soboty probíhají v těchto termínech: 3. října 2015, 17. října 2015, 7. listopadu 2015, 5. prosince 2015, 9. ledna 2016.