Oundle School 2017 – konkurz

GJK vyhlašuje výběrové řízení na sipendijní pobyt v Oundle School od 25. 9. 2017 do prosince 2017…

Naše tradičně partnerská a zároveň jedna z nejstarších středních škol v Anglii nabízí i pro tento školní rok stipendium pro studenty naší školy. V termínu 25. září – prosinec 2017 budou pravděpodobně moci, díky této velkorysé nabídce, studovat v Oundle 1 dívka a 1 chlapec (stipendijní místa budou ale definitivně potvrzena až v pondělí 18. 9. 2017)

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování. Náklady na dopravu hradí stipendisté.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro studenty/studentky z 2. – 3. roč., sexty a septimy, případně mimořádně talentované studenty z jiných ročníků.

Přihlášky podepsané rodiči a doporučení třídního učitele je nutno osobně odevzdat zástupkyni ředitele Ivaně Landsingerové nebo prof. J. Škampové nejpozději do úterý 19. 9. 2017 do 12:00!!!

V přihlášce uveďte jméno, třídu, skupinu angličtiny a na zvláštní list krátce anglicky popište (cca půl stránky A4), proč máte o studium právě na této škole zájem. Bližší informace kdykoliv u zástupkyně ředitele nebo prof. J. Škampové, případně www.oundleschool.org.uk

V Praze dne 14. 9. 2017

Jiří R ů ž i č k a